Jesteśmy pracodawcą oferującym równe szanse. Wszyscy ubiegający się są oceniani bez względu na rasę, kolor skóry, niepełnosprawność, płeć, narodowość, wiek (w przypadku osób powyżej 40 lat) lub innych czynników chronionych przez prawo federalne, stanowe i lokalne. Podanie o pracę jest aktywne tylko przez 30 dni. Po upływie tego czasu należy złożyć nowe podanie w celu ubiegania się o pracę. Proszę zwrócić uwagę na to, że poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla A-ALL Financial i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 
DANE OSOBOWE   
 
Data
 
Imię Drugie imię Nazwisko
 
Ulica Nr Social Security
 
Miasto Stan Kod pocztowy
 
Nr tel. Email
 
Jak dowiedzieli się Państwo o tym stanowisku? 
 
Czy w przypadku zatrudnienia, są Państwo w stanie dojeżdżać do pracy? Tak Nie Jeśli tak, jakim środkiem transportu 
 
Minimalne oczekiwane wynagrodzenie Czy mają Państwo min. 18 lat?   Tak    Nie 
 
Czy stanowisko, o które się Państwo ubiegają związane jest z prowadzeniem samochodu:  Tak    Nie 
 
Nr prawa jazdy Stan wydania Data ważności
 
Czy mogą Państwo legalnie pracować w USA?  Tak    Nie   (W przypadku zatrudnienia wymagany bedzie dowód statusu imigracyjnego.)
 

 
DANE PRACOWNICZE   
 
Czy poszukują Państwo      O jakie stanowisko Państwo się ubiegają?   
 
Jakie godziny i jaką zmianę Państwo preferują?
 
Czy są w stanie Państwo pracować w nieregularnych godzinach?     Tak    Nie 
 
Proszę zaznaczyć, w czasie której zmiany (zmian) nie są Państwo dostępni:
 
Czy są w stanie Państwo pracować po godzinach?     Tak    Nie 
 
Czy są w stanie Państwo pracować nocą?     Tak    Nie 
 
Czy są w stanie Państwo pracować w weekendy?     Tak    Nie 
 
Czy są Państwo obecnie zatrudnieni?     Tak    Nie  
 
W przypadku zatrudnienia, kiedy mogą Państwo rozpocząć?    
 
Czy pracowali już Państwo dla tej organizacji?   Tak    Nie Jeżeli tak, pod jakim nazwiskiem 
 
Proszę wymienić przyjaciół, rodzinę zatrudnioną w firmie   
 
Czy są Państwo na tymczasowym zwolnieniu i oczekują na przywrócenie?   Tak    Nie 
 
Czy zostali Państwo kiedykolwiek zwolnieni z pracy?  Tak    Nie
 
Jeśli tak, proszę opisać sytuację: 
 
Nie licząc urlopu, choroby lub rehabilitacji ile dni opuścili Państwo w pracy lub w szkole w ciągu ost. roku?   
 
Nie licząc urlopu, choroby lub rehabilitacji ile razy spóźnili się Państwo do pracy lub szkoły w ciągu ost. roku?   
 
Proszę opisać stanowisko i jakie mogą otrzymać Państwo zadania. Czy są Państwo w stanie wypełnić je z lub bez odpowiedniego wyposażenia?
 Tak    Nie
 
Komentarze
 
Proszę zaznaczyć, które zadania wymagają ew dodatkowego wyposażenia oraz proszę opisać jego rodzaj:
 
 
Komentarze
 
Proszę opisać swoją umiejętność pracy na komputerze: Proszę zaznaczyć obsługiwane programy firmy Microsoft.
 
 Word   Excel   Outlook   Powerpoint  
 
Komentarze
 

 
WYKSZTAŁCENIE (Proszę wybrać najwyższy osiągnięty poziom.)  
 
Szkoła podstawowa   1    2    3    4    5    6    7    8  
 
Szkoła średnia    9     10     11     12     GED   
 
College    1    2    3    4    5    6    7    8  
 
Nazwa szkoły        Nazwa szkoły        Nazwa szkoły       
 
Położenie szkoły    Położenie szkoły    Położenie szkoły   
 
Stopień i kierunek    Tytuł  
 
Jeżeli są Państwo obecnie w szkole średniej, czy zapisani są Państwo do znanego programu orientacji zawodowej?  Tak    Nie
 
Jeżeli tak, proszę określić program oraz szkołę:   
 

 
SŁUŻBA WOJSKOWA
 
Czy są Państwo kombatantem?  Tak    Nie
 
Jeżeli tak, proszę podać czas służby: Od     Do  
 
Proszę określić specjalistyczne umiej. oraz szkolenia:
 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (Proszę podać swoich ostatnich czterech pracodawców. Proszę zacząć od ostatniego)
 
FirmaNr tel. z kierunkowym
 
Ulica
 
Miasto Stan Kod pocz.
 
Okres zatrudnienia: Od Do: 
 
Pocz. wynagrodzenie:    Końcowe:   
 
Nazwa stanowiska:   Nazw. zwierzchnika oraz stanowisko:    
 
Proszę krótko opisać obowiązki: 
 
Powód zakończenia pracy:  
 

 
FirmaNr tel. z kierunkowym
 
Ulica
 
Miasto Stan Kod pocz.
 
Okres zatrudnienia: Od  Do: 
 
Pocz. wynagrodzenie:    Końcowe:   
 
Nazwa stanowiska:   Nazw. zwierzchnika oraz stanowisko:     
 
Proszę krótko opisać obowiązki:  
 
Powód zakończenia pracy:  
 

 
FirmaNr tel. z kierunkowym
 
Ulica
 
Miasto Stan Kod pocz
 
Okres zatrudnienia: Od  Do: 
 
Pocz. wynagrodzenie:    Końcowe:   
 
Nazwa stanowiska:   Nazw. zwierzchnika oraz stanowisko:     
 
Proszę krótko opisać obowiązki:  
 
Powód zakończenia pracy:  
 

 
FirmaNr tel. z kierunkowym
 
Ulica
 
Miasto Stan Kod pocz.
 
Okres zatrudnienia: Od  Do: 
 
Pocz. wynagrodzenie:    Końcowe:   
 
Nazwa stanowiska:   Nazw. zwierzchnika oraz stanowisko:    
 
Proszę krótko opisać obowiązki:  
 
Powód zakończenia pracy:  
 

 
Czy możemy skontaktować się z powyższymi pracodawcami?   Tak    Nie
 
Jeżeli nie, proszę określić, z którymi mamy się nie kontaktować oraz dlaczego 
 
Ile razy byli Państwo zatrudnieni w ciągu ostatnich pięciu lat, nie licząc powyższych pracodawców?  
 
Dlaczego poszukują Państwo obecnie zatrudnienia?  
 
Dlaczego chcieliby Państwo pracować dla naszej organizacji?  
 
Proszę wymienić inne zainteresowania biznesowe i organizacje, do których Państwo należą:
 
 
Footer Logos FISCA Western Union AAL Finance Currency Exchange MoneyGram Active Insurance Agency
Licensed and Regulated by the state of Illinois